Ortofotó-térképek

Országrészek, városok, települések, telephelyek ortofotó-térképeit készítjük.

Kiváló geometria, kiemelkedő információtartalom

Ortofotóink merőleges kameratengelyű digitális mérőkamerás légi fényképek speciális feldolgozásával készülnek. Egyesítik a geometriailag pontos térkép és a részletgazdag fénykép előnyös tulajdonságait. A geometriai pontosság mellett megőrzik az adott időpont felszíni információit, amelyek számos módszerrel, a legkülönbözőbb elemzési szempontok szerint kiértékelhetőek. Archiválva összehasonlítási alapot képeznek, és hozzáférhetőek később felmerülő, új vizsgálati szempontok alkalmazásánál is. Objektíven tükröznek egy adott időpontra vonatkozó valóságot, felszíni állapotot. Magyarországon egyedülálló technológiával, 0,5 - 20 cm/pixel terepi felbontású ortofotó-mozaikokat készítünk, nagykiterjedésű területekről, amelyekre a vezetők és gazdálkodók bátran alapozhatják döntéseiket. Az adott időpont természetben tapasztalható állapotát dokumentáló ortofotó a térinformatikai rendszerek alapvető eleme, amelyet adott időközönként frissítenek a réteglistában. Az ismételt légifényképezés lehetővé teszi a jogi és természetbeni állapotok összevetését, a változások nyomon követését, épületek, bányatavak, zöldterületek változásainak elemzését, nyilvántartását, az állományok összehasonlítását, az illegális beépítések felmérését, a közvagyon kataszter elkészítését.

Az ortofotók hazai felhasználásának alakulásáról bővebb információkat tartalmaz az alábbi cikk: Városi térinformatikai és döntéstámogató rendszerek raszter fedvényei – A legutóbbi időszak települési ortofotó felméréseinek tapasztalatai Magyarországon, Bakó Gábor, Molnár Zsolt és Góber Eszter – Tájökológiai lapok 12 (2): 285–305. (2014)

A munkafolyamatról

A munkálatok megtervezése során figyelembe vesszük a kiemelkedő objektumokat a feladathoz ideális perspektív tulajdonságok érdekében, számolunk a speciális és tiltott légterekkel, beszerezzük a szükséges engedélyeket, és a Megrendelő igényeinek megfelelő várható legalkalmasabb időjárású napon, a megfelelő órákban hajtjuk végre a feladat felvételezési szakaszát.

Interspect ortofotó
Precíziós repülés nyomvonala a Google Earth szoftverben szemléltetve

A precíziós repüléseket saját vagy tartósan bérelt merevszárnyú repülőgépeinkkel végezzük, amelynek során átlagosan 5 métert térünk el a tervezett repülési soroktól. A fent látható ábrán a geodéziai értelemben pontatlan, térben is változó minőségű, kisfelbontású Google Föld felvételén jelenítettük meg az egyik rögzített repülési útvonalunkat. Az alapfelvételek minőségét számos tényező határozza meg. Cégünk a legszigorúbb követelményrendszer alapján készíti el távérzékelt állományait.


Az ortofotó-térképek elkészítésének első lépését, a felvételek paraméteres torzulásait helyreállító műveletet mérőkameráink kalibrációja teszi lehetővé. Ez a lencserendszer és a kameratest elrajzolásait, a spektrális és geometriai jellemzők bemérését, valamint a fedélzeti navigációs rendszer szinkronizálását foglalja magában.


Az ábrán látható radikális lencsekorrekció csupán szemlélteti a paraméteres, azaz minden felvételre végrehajtott helyreállítás lényegét.
A feladat része a terepi geodéziai felmérés, az 1,5 cm vízszintes és 5 cm függőleges pontosságú illesztőpontok felvétele, és végül a felvételek feldolgozása.
Az ortorektifikáció már nem paraméteresen megy végbe, az utómunkálatok legtöbb odafigyelést és időt igénylő szakasza ennek a fázisnak az előkészítése. Az egy blokkban végrehajtott sugárnyaláb kiegyenlítéssel végbemenő fotogrammetriai folyamat megbízhatóságát és gyorsaságát a szakterületen kiemelkedő számítástechnikai kapacitásaink biztosítják.


A modell segítségével, nagypontossággal rektifikált felvételpárok esetében a felszínen értelmezhető az ortofotó terepi pontossága. Az ábrán is jól megfigyelhető, hogy csupán a talajfelszínből kimagasló fák és oszlopok perspektívája tér el az átfedő képpároknál. Mindez az ortogonális vetítésű légifelvétel-térkép sajátossága, és egyben a mérési biztonság alapja. Az ortofotókból egységes képi világú, vágóvonal mentes légifelvétel-térkép készül, majd az egységes állomány a megrendelő igényeinek megfelelő fájlformátumban és szelvényezéssel kerül átadásra. A felvételek felbontása által megengedett legjobb minőségű felületmodell előállítása és a manuálisan egységesített, folyamatos képi világú ortofotó-mozaik elkészítése egy évtizede szinte védjegyünké vált. Éppen ezért cégünket a nagyfelbontású, nagy területeket ábrázoló ortofotók elsődleges előállítójaként emlegetik.

Interspect ortofotó
Ortofotó-térképeink települési és környezetinformatikai rendszerek alapját képezik.

Városfejlesztés informatikai alapokon (Bakó Gábor cikke az Új Magyar Közigazgatás 2018. szeptemberi számában (PDF)


Az ortofotók felhasználási területei (Légi fényképezés a gazdálkodásban és a közszolgáltatásban című könyv letölthető PDF változata)


Multispektrális

Multispektrális ortofotó-térképek

A digitális multispektrális szenzorok nem csupán az emberi szem által látható spektrális tartományában készítenek felvételeket (RGB elektrooptikai felvételek), a látható fényen kívül más elektromágneses hullámokat is rögzítenek. A különböző spektrális tulajdonságú felvételek különböző jelenségek, felszíni objektumok, folyamatok detektálását segítik elő. A meghatározott spektrumú felvételek az előállított digitális állományok esetében külön csatornákon kerülnek rögzítésre, hogy a felhasználó a kiértékelésükkor a számára legmegfelelőbb kompozitot alkalmazhassa. A közeli infravörös, termális infravörös (hőtérképek), ultraibolya és valósszínes csatornákon túl speciálisan kalibrált spektrális sávszélességű felvételek előállítását is vállaljuk.

Multispektrális ortofotók
Kiértékelés

Kiértékelés

Igény esetén a fotótérképek kiértékelését (az információtartalom kinyerését) is elvégezzük, tematikus térképeken ábrázoljuk, valamint szakvéleményben rögzítjük. Az ortofotók és kiegészítő terepi felmérés segítségével éppúgy előállíthatjuk a fa-katasztert, mint az épületek vagy a domborzat háromdimenziós modelljeit. A térinformatikai rendszer vektorgrafikus térképi rétegeit (térkép fedvényeit) bármely szabványos formátumban tudjuk szállítani.

További információ
Ferde kameratengely

Oblique fotogrammetria

Az oblique, ferde kameratengelyű, vagy madártávlati mozaik olyan térkép, amely a térinformatikai rendszerben a klasszikus, függőleges kameratengelyű ortofotóhoz hasonlóan jelenik meg, minden pixeléhez koordináták tartoznak, de ferde szögben ábrázolja a földfelszínt. A klasszikus, lefelé tekintő ortofotó-térképpel együtt készítjük. Így minden égtáj felől szemlélhetővé válnak a felszínből kiemelkedő objektumok. A térinformatikai renszerben ilyenkor egy időponthoz 5 fotó-mozaik fedvény tartozik.

Minta megtekintése
Fa-kataszter

Fa-kataszter

A közterületi és kertekben található fás-szárú egyedekben beállt változások, és a fakivágások ellenőrzésére a települések, állatkertek és egyéb szervezetek fa és cserje katasztert készíttetnek. A felmérés komplex módon, az ortofotók - esetenként ferde kameratengelyű felvételek - elemzésével, illetve terepi adatgyűjtéssel megy végbe. A nagyfelbontású légifelvétel-térképek kiértékelése sokkal pontosabb felismerést, és térbeli lehatárolást tesz lehetővé, mint a klasszikus légifelvételekből nyerhető térképek. Az adatbázis térinformatikai formátumokban kerül átadásra.

További információk
Tábla

Nagyméretű légifotó táblák

Légifelvétel-térképünk óriástáblán, Halásztelken. 2 méternél szélesebb tábláink országszerte fellelhetők.

Térképek honlapokhoz

Interaktív honlapok

Világrekord felbontású légifelvételünk a Fővárosi Állat- és Növénykert honlapjaként. 2009-ben egyedülálló volt, azóta számos hasonló projektet végeztünk el. Például a pákozdi Katonai Emlékpark 0,5 cm terepi felbontású ortofotó-mozaikját is elkészítettük, amely szintén egyedülálló volt 2012-ben és interaktív honlapon szemlélhető.

Az oldal megtekintése