Háromdimenziós téradatok

Háromdimenziós légi és terepi felmérések


A Csepel Művek háromdimenziós légi fotogrammetriai felmérésének egyik EOV 1000 szelvénye

DDM és DFM
Betongyár beltéri fotogrammetriai feltérképezése

Városok, folyómedrek és erdők három dimenzióban

Települések, telephelyek, ingatlanok, szennyvíztisztító telepek, farmok és szabadidőparkok színes háromdimenziós pontfelhőit állítjuk elő, amelyekből akár LoD3 szintű 3D city vektorok készíthetők, ami belső felméréssel LoD4 szintre is kiterjeszthető. Digitális felület- és domborzatmodellek passzív és aktív távérzékelési módszerekkel, terepi minősítéssel történő előállítását vállaljuk. A módszert mindig az adott körülményeknek megfelelően választjuk meg. Talajfelszíneket, tájrészleteket, erdőrészleteket, épületeket, barlangokat, tó- és folyómedreket, nagyobb berendezéseket, kisebb tárgyakat jelenítünk meg a virtuális térben.

A Somogyvámosi pusztatemplom 3D állapotrekonstrukciója - pontfelhő

Kastély
Településrészlet felületmodellje repülőgépes légi fotogrammetriai eljárásból

Falu
Településrészlet felületmodellje (DFM) repülőgépes légi fotogrammetriai eljárásból

Fotogrammetriai téradat előállítás

Az ortofotó-térképeink alapját jelentő nagypontosságú felvételeket, a feladatra speciálisan átalakított repülőgépekkel és mérőkamera-rendszerrel készültjük. A felvételek nagypontosságú fotogrammetriai feldolgozás érdekében a direkt tájékozás mellett, geodétáink (1-2 cm terepi pontosságú) referencia pontokat vesznek fel a helyszínen.

DDM és DFM
Légi fotogrammetriai módszerrel készítünk domborzat- és felületmodelleket településekről, országrészekről

LiDAR és lézerszkennelés

Aktív távérzékelési módszerekkel is dolgozunk, így szükség esetén a légi és terepi lézerszkennelést, multispektrális lézerszkennelést is alkalmazzuk.


Barlangok lézerszkennelése

Szonár

A másik alacsony kockázatú aktív távérzékelési technológia a hangradar, amely elsősorban a mederfelmérést segíti elő.

Radar

A radarokat a nagy behatolású mérésekhez, például talajszerkezeti vizsgálatokhoz használjuk.

Multispektrális

Épületek, műtárgyak fotogrammetriai rögzítése

Repülőgépeinkkel és INTERSPECT UAS-al készítünk nagyrészletességű felületmodelleket, textúrákat dokumentációs célokra.

3D városok

3D város

A 2 - 5 cm terepi felbontású ortofotó mellett a városok háromdimenziós felületmodellje is elkészül, amelynek segítségével számos tervezési feladat és döntéshozatali eljárás felgyorsítható. Többek között rendkívül pontos csapadékvíz gyülekezési modellek adnak választ a vízrendezési problémákra, besugárzás szimulációk, szélcsatorna elemzések, napelem kihelyezés optimalizálás végezhető.

Tábla

Árvíz- és belvízvédelem

A katasztrófavédelmi feladatok között első helyen a megelőzés szerepel. Ezért a folyómedrek és hullámterek, valamint a mentesített területek alacsony vízállásnál történő három dimenziós felmérése kiemelt fontosságú, az árvíz modellezés szempontjából. A modellek kimutatják, melyik területeket öntené el először a víz, hogyan vonulna le adott vízhozam esetén, illetve hol kell megerősíteni a gátakat, töltéseket.
A domborzatmodell és a talajadottságok ismeretében belvíz kockázati térképek készíthetők, amelyek nemcsak a káresemények becslésénél használhatók, de segítik a gazdálkodás természeti adottságokhoz igazított tervezését.

Részletek
Fa-kataszter

Távközlés bázistornyainak optimális tervezése

Költséghatékony repülőgépes fotogrammetriai felméréssel olyan téradatok állíthatóak elő, amelyek elősegítik a szimulációk elvégzését, így lehetővé válik az optimális báziskihelyezés. Az adatbázisok komplex vizsgálatával elvégezhető a rálátás - ügyfélszám analízis is. A módszer azonban nem csak új torony telepítés esetén hasznos. A távközlési tornyok telepítése költség és esztétikai szempontokat figyelembe véve is optimalizálást, előzetes szimulációkat igényel. Egy olyan összetett tervezési feladattal veszi kezdetét, amely számol a természetvédelmi, látképi, környezetvédelmi és megtérülési szempontokkal. A berendezések kihelyezési költsége méltányos szinten tartható, amennyiben a környezeti adottságokat megismerve modellezzük a legmegfelelőbb telepítési helyeket, a lefedett területen ellátható fogyasztók száma, a tájképi értékek megóvása, valamint a lehetséges (engedélyezett és elfogadható költséggel elérhető) tulajdonosi hozzájárulások alapján.

Módszertani cikk letöltése (PDF)
Tábla

Bányák, depóniák felmérése

Repülőgépes oblique fotogrammetriai módszerünkkel egy nap alatt akár kétszáz nagykiterjedésű bánya háromdimenziós felületmodelljét is el tudjuk készíteni.

Ismerje meg geodéziai szolgáltatásainkat is
Térképek honlapokhoz

Erdők, parkok lézerszkenneres bemérése

A felső lombkoronaszinti légi erdőfelmérés terepi lézerszkenneléssel is kiegészíthető, így részletes pontfelhő rögzíti a vegetáció szerkezetét, a műtárgyak állapotát.

Fa-kataszter