Interspect Kft. - Fotogrammetria oktatás
Get Adobe Flash player
Címlap Oktatás

Oktatás

 

 Mi az a TDK?

 

A több mint fél évszázados hagyományokra visszatekintő Tudományos Diákköri Konferencia lényege, hogy a hallgatók tudományos kutatómunkát végezhetnek, amit először az adott felsőoktatási intézményben értékelnek, majd a legjobb eredményt elérők az országos megmérettetésen is próbára tehetik magukat. Nem csak a tudományos pályában gondolkozó hallgatóknak ajánljuk.

 

Mért érdemes TDK-zni?

 

·                 -  Mert tapasztalatokra teszel szert

·                  - Mert élvezheted a kihívás teljesítését, amikor végigviszel egy munkafolyamatot

·                  - Mert referenciád lesz akkor, amikor sokan mások még csak elméleti ismeretekre tettek szert.

·                  - Mert mindez komolyan javítja az elhelyezkedési esélyeidet

·                  - Mert a legtöbb egyetemen a továbbjutó TDK téma egy megérdemelt sikeres diplomadolgozattal ér fel, így nem kell az utolsó pillanatban kitalálni, miből írd a szakdolgozatodat.

 

Miért érdemes már másodévben diplomatémát választani?

 

Nem csak egy egyszerű, gyors analízisről, vagy mások munkáinak összegzéséből, hanem alaposan átvett előzmény elemzéssel egy komplex vizsgálatból írhatjuk diplomadolgozatunkat.

 

Hogyan válasszunk témát?

 

Ha olyan témát választunk, ami igazán érdekel minket, akkor nagyobb lelkesedéssel, több idő és energia feláldozásával fogunk dolgozni, így vélhetően alaposabban elmélyülünk majd a kutatásban, és a végén átfogóbb munkát adunk ki a kezünkből. Így jobb eredményre számíthatunk és a munka referenciaértéke és publikálhatósága is jobb lesz. Hasznos lehet lakóhelyünk közelében megválasztani a mintaterületet, az általunk jól ismert környezetben dolgozni, ezzel időt spórolhatunk és csökkentjük az ismeretlen terepben rejlő tévedések lehetőségeit is.

 

Elkéstem-e ha fél évvel a témaválasztási határidő előtt szeretnék diplomatémát választani?

 

Bár számos nagyobb volumenű témáról le kell mondani, léteznek olyan rövidebb idő alatt elvégezhető vizsgálatok és áttekintést biztosító irodalmi feldolgozást igénylő témák, amelyek szintén hasznosak és jól értékelhetőek.

 

Témakiírásaink különböző szakok számára:

 

Gazdaságtudományi karokon:

 

          Gazdaságtan

          Turisztika

 
Természettudományi karokon:
 
          Környezetmérnöki tevékenység
 
Geográfus, térképész, térinformatikus, tájépítész és környezetmérnök kiírások:
 
Az Interspect Csoport 2010-óta biztosít szakmai gyakorlati lehetőséget térképész, geográfus, környezetmérnök, természetvédelmi mérnök, egyéb, (környezet)gazdaságtani vizsgálatokhoz kapcsolódó szakok és földmérő hallgatók számára. 
 
Lezárt témakiírások (a nálunk teljesített gyakorlat során született sikeres szakdolgozati és diplomamunkák):
 
- Vegetáció térképezés és mikroklíma elemzés nagy felbontású légifelvételek segítségével
- Szigetszentmiklós Felsőtag bányató-rendszerének kialakulása és a jelenlegi helyzetnek térinformatikai alapú áttekintő vizsgálata
- Nagyfelbontású digitális légifelvételek elemzése / A 2010. októberi vörösiszap-elöntés térképi fedvénye és az elöntés statisztikai adatai
- Invazív növényfajok elterjedésének vizsgálata nagy felbontású légifelvétel alapján
- A Tököli Repülőtér felszínborítási vizsgálata nagyfelbontású légifelvételekkel
- A vörös iszap katasztrófa közvetlen hatásterületének felületi analízise idősoros térképi rendszerben vizsgálva
- Devecser településszerkezeti elemzése a vörösiszap-katasztrófát követően
- Külső tájékozás nélküli légifotók alkalmazási lehetőségei, geometriai helyesbítési módszerek
- Városi vasúti területek térképezése és környezeti, városökológiai vizsgálata idősoros légifelvételek alapján
- A Mátra vegyi szennyezésekre való érzékenységének térbeli modellezése
- Klasszikus vízkémiai paraméterek módszertani vizsgálata légi felméréssel felszíni víztestekben
- Dunai árvízmodellek pontosságának vizsgálata nagyfelbontású légifelvételek alapján
- A Duna Almásfüzitő és Budapest közötti szakaszának árvíz-veszélyeztetettség modellezése
- A lágymányosi egyetemi tömb és környékének felszínborítási változásainak távérzékelési, fotogrammetriai módszerekkel pontosított, idősoros térképekkel való bemutatása  
- A Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer hatására bekövetkezett területhasználati változások elemzése egy szigetközi település példáján
- Települési ortofotó-mozaik osztályozása Budapest XXI. kerületi példán keresztül
- Geoinformatikai adatbázisok pontosságának összehasonlító vizsgálata vegetációtérképezés szempontjából
- Csepel-Királymajor XX. századi területhasználatának idősoros bemutatása archív térképek és légi felvételek alapján
 
     
 
 
Az Interspect Csoport immár grafikusok és képfeldolgozó, fotográfus hallgatók számára is gyakornoki lehetőséget hirdet. A gyakorlati időt hivatalos formában elismeri, igazolja. Feladatok: retusálás, panorámakép készítés, dokumentációs fényképezés. Az elhivatott hallgatók megismerkedhetnek a műszaki képfeldolgozás élvonalbeli technikáival és találkozhatnak a korszerű professzionális fényképezőgépekkel és műszerekkel.
 
   
 
 
Az Interspect gyakorlati programjaiban a Szent István Egyetem, a Nyugat-magyarországi Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói is részt vesznek. A gyakorlati programot ezidáig 32 hallgató teljesítette.
    
 
Az  címen lehet jelentkezni.
 

Pillanatképek tevékenységünkből
 
Az Interspect csoport gyakorlati és kutatási lehetőséget biztosít BSc, MSC és PhD hallgatóknak, akik közhasznú feladatokba bekapcsolódva végezhetnek irányított kutatómunkát.
 A gyakorlat egyéni időbeosztással, a hallgató saját vállalásai alapján zajlik. A kiírt témákon túl lehetőség kínálkozik a gyakornok által felvetett téma elbírálására, elfogadására is. A csoportos kutatómunka a Szent István Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Eötvös Lóránd Tudományegyetemek, valamint a Mezőgazdasági Gépesítési Intézettel szoros együttműködésben zajlik.
 
További témák, amikbe be lehetett kapcsolódni 2011. január elsejétől:
 
 
 
 
 
  
 
  
 
-        A klímaváltozás és a felszínborítás változásainak összefüggése, idősoros légifelvétel-térképek interpretációjával előállított adatbázisok alapján
 
-        Településszerkezetben bekövetkezett változások légifelvétel-térképekről történő elemzése tetszőlegesen megválasztott mintaterületen a XX. század első felétől napjainkig
 
-        Fotogrammetriai eljárások, és szoftveres háttér továbbfejlesztése
 
A kiírt témákból készített, sikeresen megvédett diplomadolgozatok száma: 18
A gyakorlati programra jelentkezőkből kiválasztott és a programot befejezett hallgatók száma: 32